סיור במפעל

ספק חלקי רכב

הזרקת פלסטיק למנורת רכב

חלקי עיבוד CNC של Prototek Automotive 5 Axis

חלקי עיבוד CNC של Prototek Automotive 5 Axis